CO2 wordt uitgedrukt in ppm (parts per milion), we adviseren om een grenswaarde van 1000 ppm aan te houden voor een gezond binnenklimaat. Vanaf 1200 ppm is het binnenklimaat echt ongezond en moet er direct geventileerd worden. De luchtvochtigheid is ook van belang. Te droge lucht werkt irriterend voor de luchtwegen en een te vochtige lucht kan schimmel veroorzaken. De luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in rh (relative humidity), wij adviseren om te streven naar een luchtvochtigheidspercentage tussen de 40% en 60%. Bij een ongezond binnenklimaat kunnen de volgende gezondheidsklachten optreden:

  • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag);
  • Slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten;
  • Overdracht van infectieziektes leidend tot een toenamen van het ziekteverzuim;
  • Verergering van allergieën;
  • Verhoogd risico op astma-aanvallen.

  Stappenplan voor een gezonde binnenlucht

  1. Bewustwording

Word je bewust van het binnenklimaat. Hoe hoog is het gehalte koolstofdioxide in de lucht? Is de luchtvochtigheid op peil? Hoe staat het met de temperatuur? Na het meten kan er gericht actie worden ondernomen.

  1. Actie ondernemen

Is de ppm waarde in de ruimte snel hoog? Ventileer extra en laat de aanwezige ventilatie nakijken. Wellicht is het een kwestie van reinigen en wat kleine aanpassingen. Open bijvoorbeeld ramen en deuren of zet de ventilatiesystemen in een hogere stand.

  1. Monitoren

Monitor het binnenklimaat dagelijks. Zo kan er snel gehandeld worden wanneer het binnenklimaat negatief verandert.

 

Hier verkrijgbaar